İLETİŞİM NEDİR?

İletişim, katılanların bilgi, düşünce ve duygularını birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.

ERGENLE İLETİŞİM

 

Ergenin davranışlarına rehberlik edecek değerleri kazanması ve sosyal yönden sorumluluklarını öğrenmesi konusunda yardıma ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı karşılayan ve ergenin yaşamında etkili olan toplumsal kurum ailedir.

 

Aile ortamında gördüklerinin, olgunlaşmakta olan ergenin kişilik yapısını biçimlendirmede çok derin etkisi vardır. Anne-baba ile çocuk arasındaki belli başlı ilişkiler, ergenin bunu algılaması ve anlamlandırmasını etkiler. Anne-babayla çocuk arasındaki ilişkilerin ilk bakışta hayli uyumlu olduğu sanılırsa da gerçekte karmaşık ve çok yönlü niteliği unutulmamalıdır.

 

Ergenlik döneminde, ergen isyankar davranışının yanında anne-babanın desteğine ihtiyaç duyar. Bu düşünce ergenin iç çatışmalar yaşamasına neden olur.

 

Ergene karşı yetişkinin baskı ve yasaklara dayanan disiplin anlayışı, olumlu ve yapıcı olması gereken bu evreye çatışmalarla dolu olumsuz bir döneme dönüştürebilir.

ERGEN İLETİŞİMDE NELERİ BEKLER?

 

            İlişkide ilk temel nokta güvendir. Genç, anne babasına güven duyduğu sürece sorunlarına onlarıda ortak eder ve çözümü kolaylaştırmış olur. Diyaloğun çocukluk yıllarından bu yana kopuk oluşu, gençlik döneminde anne babasıyla zıtlaşmasına, kutuplaşmasına neden olabilir.

 

            Ergenin haklarıyla sorumlulukları arasında denge kurabilecek nitelikte bir ilişki olmalıdır.

 

            Aile içinde ergene yönelen farklı tutumlar ergenin kararsızlık ve tutarsızlığını arttırır. Örneğin: “Sen daha çocuksun, daha bilemezsin” diyen bir yetişkinin bir gün sonra “Artık kocaman adam oldun hala bilemiyorsun.” şeklindeki suçlaması ergeni dengesizliğe iter.

 

            İletişim kurmanın ana özelliklerini ebeveynden alıp daha sonra şekillendireceği için, özdeşim  kuracağı anae baba modeline ihtiyacı vardır.

 

            Ergen anne babanın veya arkadaşlarının ölçüleri içinde değil, kendi ölçüleri içinde değerlendirilmeyi ister.

 

            Ergen iletişimde sosyal kabul ve onay bekler. Ergenin davranışlarının temelinde, başkaları tarafından beğenilmek, kabul edilmek isteği ile şiddetli bir bağımsızlık arzusu ve yetişkinlere kendini bağımlı kılan bağlardan kurtularak, kendi kişiliğini kanıtlama gereksinimi bulunmaktadır. Ergenin özerkliği için sürdürdüğü savaşım sadece ailesine karşı değil, tüm otoriteye karşıdır.

 

            Ergen iletişimde anlaşıldığını bilmek ve varolan potansiyelini ortaya çıkarmak için desteklenmek ister. Ergenin anlaşılabilmesinin yollarından biriside aktif dinlenilmesidir.

 

 

 

İLETİŞİMDE AKTİF DİNLEMENİN ÖNEMİ

 

            Ergenin olumsuz duygularının kabulünü sağlar. Ergenin sahip olduğu olumsuz duygulardan dolayı rahatsız olmalarını engeller.

 

            Ergenin duygularını ifade etmelerine yardımcı olurErgen yaşadığı olaydan kaynaklanan birçok duygu yaşadığının farkındadır ancak bunları tanımlayıp ifade edememektedirler. Aktif dinleme yöntemi duygularını ifade etmelerine yardımcı olur.

 

            Yetişkin ve ergen arasında sıcak bir ilişki kurulmasını sağlar.Aktif dinleme yolu ile ebeveyn ergenin onları kabullenmesine yardımcı olur. Anne ve babası tarafından dinlenen ve anlaşılan ergen kendini öyle iyi hisseder ki, onlara karşı olumlu duygular beslemesine yardımcı olur.

 

            Sorunların çözümlenmesini sağlar. Konuşmayı kolaylaştıran ve konuşanın çözüm bulmasını sağlayan etkili bir yöntemdir. Aktif dinleme ergene, problemine çözüm yolları bulmasında yardımcı olur. Tavsiyeler, mantık, emir v.b. mesajlar, çocuğa olan güvensizliği ifade ederken aktif dinleme sayesinde daha sorumlu ve bağımsız birer birey olurlar.

 

            Ergenlerin anne babaların düşüncelerine değer vermelerine yardımcı olur. Anne ve babası tarafından dinlenen ergen onların mesajlarını da dikkate almaya başlar.

 

            Ergenin bireysel farkındalık sağlamasına yardımcı olurErgenin kendisini daha iyi tanıyıp anlamasına yardımcı olur.

 

ETKİN DİNLEMENİN BASAMAKLARI

 

ü      Sessizlik (edilgin dinleme) Kabul etmiş olmayı ifade eden sözsüz bir mesajdır. Diğer bir kişiyi dinlemek o bireye saygı gösterildiğini iletir ve sağlam bir ilişki kurulmasına yardımcı olur.

 

ü      Kabul ettiğini gösteren tepkiler  Bunu için sözlü mesajlarımızın yanısıra beden dilimiz ve sözsüz mesajlarımızda önemlidir. (Yaa,anlıyorum, evet öyle mi?) Sözsüz mesajlar ise ( Kafayı sallamak, öne doğru eğilmek, vb.)

 

ü      Kapı aralayıcılar ve konuşmaya davet  Bu yöntem dinleyecinin kendi düşünce, duygu ve yargılarını ortaya koymadan ergenin kişisel duygu, düşünce ve yargılarını ortaya çıkarmaktadır.

 

ü      Açık uçlu sorular Ne, neler nasıl sorularıyla olay hakkındaki duygu ve düşüncelerin daha net ortaya çıkmasını hedeflenir. Sorulmaması gereken sorular ise niçin ve neden? sorularıdır.

 

DİNLEME BECERİNİZİ GELİŞTİRMENİZ İÇİN ÖNERİLER

 

ü      Etkin dinlemeyi kullanacağınız zamanı iyi seçin.: Ergenin söylediklerini gönüllü olarak dinlemek için yeterince zaman ayrılmalıdır. Zamanınız yoksa ona söylemelisiniz.

 

ü      Hazır olmalısınız.Gencin o andaki sorununa yardımcı olmayıgerçekten istemelisiniz,hazır olmalısınız.

 

ü      Yetenek yalnız uygulamayla gelişir:  Uygulama yapmadan etkin dinlemede ustalaşılamaz.

 

ü      Duygularını kabul etmek önemlidir. Duyguları ne olursa olsun sizin duygularınızdan ne kadar farklı olursa olsun onun duygularını gerçekten kabul edebilmelisiniz. Duyguların sürekli değil geçici olduğunu anlamalısınız. Duygular değişir bu nedenle duyguların dile

 

ü      Bunu kullanmak için kendinize zaman tanıyın. İlk denemelerde size yapay gelecektir. Kullandıkça daha doğal ve becerikli olacaksınız.

 

ü      Çocuğunuza da zaman tanıyın. Zorla kabul ettirmekten kaçının. Konuşmasının bittiğine ya da konuşmak istemediğine gösteren ipuçlarını yakalayın. Özel yaşamına saygı gösterin.

 

ü      Çocuğunuzun sizin seçtiğiniz çözüme ulaşmalarını beklemeyin. Etkin dinlemenin ergenlerin sorunlarına kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olacak bir araç olduğunu unutmayın. Bir çözümün ortaya çıkmayacağı zamanlar olabileceğini kabul edin. Çocuklarınız daha sonra kendi çözümlerini bulabilir, ancak size söylemedikleri için siz bilemeyebilirsiniz.

 

ü      Çocuğunuzun sizden farklı birey olduğunu kabul edin. Ergeni yaşamını sizin verdiğiniz ama artık sizden ayrı bir birey olarak görebilmelisiniz.

Design By eygun